OSD

بخش 1

این تعجبی نداره که استرس و اضطراب در یک نور منفی مشاهده می شوند اما یک روانشناس اشاره کرده که آنها همیشه برای ما بد نیستند در حقیقت مقدار کمی از هر دوی آن می تواند به انعطاف پذیری ذهن کمک کند

⬛️

یک روانشناس و نویسنده از تمرین های خصوصی به نام Lisa Damour می گوید : بسیاری از ما حالا احساس فشار عاطفی یا تنش در مورد استرس داریم و همچنین در مورد اضطراب

 که این بعضی اوقات می تواند برای زندگی ما مفید باشد

⬛️

دامور در سخنرانی  همایش سالانه ، انجمن روانشناسی به توضیح این پرداخت که چگونه استرس اغلب هنگامی اتفاق می افتد که افراد در لبه توانایی های خود عمل یا فعالیت می کنند 

⬛️

وقتی به خود فشار می آورند یا به اجبار با توجه به شرایط یا موقعیت با کشش فراتر از اندازه آشنا خود هستند

⬛️

این ممکن است نتیجه حاصل از رویداد های خوب و بد باشد

برای مثال اخراج شدن سبب بوجود آمدن استرس زیادی خواهد شد 

او توضیح داد که چگونه استرس در زندگی روزمره داده می شود و استرس در حد متوسط می تواند یک عملکرد تلقیح کننده داشته باشد که می تواند مقاومت را به سطح بالاتر هدایت کند(وقتی با مشکلات تازه ای روبرو می شویم)

⬛️

چه زمانی طلب کمک کنیم 

دامور می گوید  : این را هم باید بدانیم که استرس  اگر به حد شدید و ادامه دار برسد می تواند ناسالم شود

⬛️

(اجازه دادن برای هیچ امکانی در جهت بهبود) یا بعد از ضربه های روانی (از نظر روانشناسی فاجعه انگیز است)

⬛️

 این می تواند در صورتی تجاوز به هر سطحی مقاومتی که یک شخص بتواند منطقی جذب آن شده باشد و یا برای استحکام روانشناسی استفاده کند سبب آسیب جدی شود

⬛️

همچنین اضطراب ناسالم زمانی که زنگ هشدار آن هیچ حسی ندارد نیز به همین گونه است

 

code : 19m814D65

 

🚀ناسا در جهت آماده سازی برای مریخ بر میدان گدازه ایسلندی فرود می آید

با هدف آمادگی برای ماموریت بعدی به مریخ در 2020 ناسا در حال آماده کردن کاوشگر فضای جدید رباتیک خود در میدان گدازه های ایسلند می باشد

code : 19m814L21

اطلاعاتی در مورد Kilopower

⬛️

کیلوپاور یک پروژه ی آزمایشی با هدف تولید راکتورهای هسته ای جدید برای سفر فضایی می باشد

⬛️

این پروژه در اکتبر 2015 به رهبری nasa و اداره امنیت ملی هسته ای NNSA آغاز شده است

⬛️

در سال 2017 راکتورهای کیلو پاور در چهار سایز قرار داشتند و قادر به تولید از یک تا ده کیلووات از قدرت الکتریکی  (1-10) kWe بطور مداوم برای دوازده تا پانزده سال بودند

⬛️

راکتور شکافت از اورانیوم 235 برای تولید گرما استفاده می شود سپس این گرما با لوله های حرارتی سدیم

منفعل به مبدل های استرلینگ منتقل می شود

⬛️

در سال 2015 نتیجه حاصل از یک تست مثبت برای راکتور کیلوپاور با بکارگیری از فناوری استرلینگ KRUSTY نشان داده شد

code : 19m813l64