OSD -->
هواوی ظاهرا روی صفحه های قفل لاک اسکرین برخی از گوشی های خود تبلیغات نشان می دهد.
یکشنبه 23 تير 1398 ساعت 17:18

تعدادی از صاحبان گوشی های هواوی متوجه شده اند که گوشی آنها به تازگی شروع کرده به نمایش دادن تبلیغات روی صفحه لاک اسکرین

▫️

کاربران از دیروز شروع به شکایت کرده اند

▫️

در حساب کاربری آلمان هواوی در پاسخ به توییت شکایت یکی از کاربران گفته  : از این بابت متاسفم که شما فکر می کنید ما می خواهیم تبلیغات کنیم و گفته که کاربران می توانند آن را غیرفعال کنند با کشیدن صفحه و رفتن به تنظیمات و حذف تصاویر موردنظر

OSD TECH