OSD -->
infographic of lightyear team
یکشنبه 23 تير 1398 ساعت 17:22

کمپانی lightyear در سال 2016 توسط اعضای سابق تیم خورشیدی  Eindhoven تاسیس شده است

یک تیم از دانش آموزان مهندسی که در سال های 2013 ، 2015 و 2017 در مسابقه چالش جهانی خورشیدی  با خودرو های خورشیدی stella  خود برنده شدند

OSD TECH