OSD -->
امروزه چطور گرم شدن زمین شباهتی به تغییرات اقلیمی 2000  سال قبل  ندارد
جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 10:9

درجه حرارت یا گرما در میان 98 درصد از  زمین در پایان قرن بیستم نسبت به هر زمانی از 2000 سال قبل گرم تر بوده است

▫️

دانشمندان می گویند چنین گرمایش جهانی که در حال رخ دادن در میان سیاره ماست واقعا منحصر به فرد و بی همتاست

▫️

میزان درجه حرارت حالا خیلی بیشتر از هر نوسان و تغییر دمایی در در دو هزاره  گذشته افزایش پیدا کرده است

▫️

 این نتیجه سه تا از جدیدترین مقالات برسی روند دما بر 2000 سال گذشته بوده است که در 24 جولای در Nature and Nature Geoscience منتشر شد

code : 19m726s74

OSD TECH