OSD -->
سیستم هوش مصنوعی یا AI می تواند به تشخیص بهتر سرطان پستان کمک کند
سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 14:26

سیستم هوش مصنوعی یا AI می تواند به تشخیص بهتر سرطان پستان کمک کند

⬛️

محققان  UCLA یک سیستم هوش مصنوعی را توسعه داده اند که می تواند به آسیب شناسان در بافت برداری بهتر و دقیق تر و برای تشخیص سرطان پستان کمک کند

⬛️

 

این سیستم به تفسیر و درک تصاویر پزشکی برای برای تشخیص سرطان پستان کمک می کند که تشخیص طبقه بندی برای چشم انسان دشوار می باشد

⬛️

code : 19m813U89