OSD -->
منبع قدرت برای یک پایگاه مریخی می تواند در سه سال آماده باشد
سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 9:13

منبع قدرت برای یک پایگاه مریخی می تواند در سه سال آماده باشد

⬛️

یک راکتور هسته ای آزمایشگاهی مینیاتوری شناخته شده به عنوان   Kilopower به معنای نیروبخش پایگاه ها فراتر از زمین ، می تواند برای یک تست پرواز در اوایل 2022 آماده باشد

⬛️

به تازگی در کنفرانس هفتگی ناسا گروه کاری آینده در عملیات فضایی (FISO) رهبر Kilopower پاتریک مک کلور برای خودش و نه دولت به صحبت پرداخت زمانی که او گفت من فکر می کنم ما می توانیم این را در سه سال انجام بدهیم و برای پرواز آماده باشیم

⬛️

یک kilopower که یک بخشی از GCD یا توسعه تغییر بازی ناسا می باشد می تواند 10 کیلووات از قدرت الکتریکی را عرضه کند که  برای برق رسانی به خانه های متوسط کافی می باشد

⬛️

ناسا پیش بینی می کند که واحد های Kilopower می تواند به عنوان منبع انرژی به طور مداوم برای حداقل 10 سال پایگاه را اداره کند  

⬛️

تکنسین اصلی قدرت و ذخیره انرژی در ژانویه 2018 وقتی که یک Kilopower  از یک تست با موفقیت قطعی عبور کرد گفت : 

" ما یک منبع قدرت می خواهیم که می تواند در محیط های دور بکار برده شود "

"کیلوپاور سطح کامل مریخ را باز می کند شامل عرض های شمالی جایی که ممکن است آب وجود داشته باشد

کیلوپاور می توانست برای کمک به یافتن منابع در دهانه های پنهان استفاده شود"

⬛️

ناسا می گوید : لوله های سدیم منفعل گرمای راکتور را به موتور های استرلینگ با راندمان بالا انتقال می دهد که گرما را به برق تبدیل می کند

⬛️

مک کلور می گوید : KRUSTY قادر خواهد بود تا به ما 30 درصد از گرمای شکافت را به الکتریسیته تبدیل شده را به ما بدهد و این بشدت تست موفقی بود

⬛️

البته پروژه ها می توانند به دلایل مختلفی از تصادفات تا ساخت و ساز ضعیف به تاخیر بیفتند

⬛️

در حال حاظر نقشه راه رسمی ناسا برای اداره پایگاه ها در جهان های دیگر جدول زمانی تنظیم شده برای 2030 می باشد

⬛️

code : 19m813t23