OSD -->
سرطان سینه و خطای تشخیص
سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 14:21

یک مطالعه انجام شده به رهبری دکتر  Joann Elmore یکی از اساتید مدرسه پزشکی دیوید گفن UCLA

نشان می دهد تشخیص تفسیر بافت برداری سینه که هر سال بر میلیون ها زن در هر سال صورت می گیردبارها با اختلاف روبرو می شود 

آن تحقیقات قبلی آشکار کرد که از هر 6 زن برای یک نفر خطای تشخیص رخ داده است که دچار سرطان داکتال در محل(یک نوع غیر تهاجمی از سرطان سینه)شده است

که در حدود نیمی از موارد بافت برداری آتیپیا سینه(سلول های غیر عادی که با خطر بالاتر سرطان پستان در ارتباط هستند)     تشخیص نادرست داده شد

code : 19m813r76