OSD -->
چه نوعی از جهش ژنتیکی سبب سرطان می شود ؟
جمعه 01 شهريور 1398 ساعت 17:51

جهش ژنتیکی سرانجام ممکن است به سرطان منجر شود به خصوص جهش در ژن های سرکوب کننده تومور یا آنکوژن

جهش های ژنتیکی در ژن های ترمیم کننده dna در فرد ممکن است  به ارث رسیده و یا به آن دست پیدا کند

سندرم لینچ یک نمونه ارثی می باشد

جهش ژن های برَک وان  BRCA1 و برَک تو و  ژن سرکوبگر غده p53 و سندرم های مرتبط با آنها همگی ارثی هستند

code : 19m823E54