OSD -->
نکاتی برای کارآمدی بیشتر در حین  کار و مسافرت
جمعه 01 شهريور 1398 ساعت 17:40

سبک زندگی (کار کردن + مسافرت)

بخش 1

برنامه ریزی موثر

اگر شما می خواهید هم در سفر و هم در کار خود موفق باشید این امر سبب سازماندهی و نظم و ترتیب زیادی در زندگی می شود

⬛️

همیشه سعی کنید از آنچه می خواهید در روز انجام دهید یک طرح کلی داشته باشید

⬛️

البته برنامه ریزی شما باید زودتر تنظیم شود که می تواند بصورت روال ماهیانه و دنبال کردن وظایف هفتگی و سپس فعالیت های روزانه باشد

⬛️

به اتاق و خانه خود در زمان نیاز اجازه تغییر بدهید

⬛️

در مورد تفاوت های زمانی از مکان ها ونواحی بازدیدی و مشتریان خود مشتاق باشید

⬛️

برای ایجاد تعادل بین کار و سفر کردن زمانی که می خواهید به کار بپردازید و زمانی که می خواهید به دیدن مناظر و چشم انداز ها بروید در برنامه مشخص کنید

code : 19m823W90