OSD -->
اختلال وسواس فکری-عملی یا ocd
دوشنبه 04 شهريور 1398 ساعت 10:46

اختلال سلامت روانی می باشد که روی مردم در هر گروه سنی می تواند اثر بگذارد و هنگامی اتفاق می افتد که یک شخص در چرخه وسواس ، اضطراب و اجبار گرفتار می شود

وسواس ناخواسته است و شامل

افکار سرزده و مزاحم ، تصورات ، تحریک احساسات پریشان کننده می شود

اضطرار رفتارهایی هستند که فرد در در تلاش برای خلاص شدن از شر وسواس و یا کاهش آن درگیر آن می شود

بیشتر افراد دارای افکار وسواسی هستند و یا در مقطعی از زندگی خود  رفتار اجباری داشته اند اما این بدین معنا نیست که ما همه OCD داریم

وسواس و اجبار دقیقا چه هستند ؟

وسواس شامل ، افکار ، تصورات ،  احساس خارج از کنترل بودن و برانگیختگی که دوباره اتفاق می افتد می شود

افراد مبتلا به ocd این افکار را نمی خواهند

در بیشتر موارد افراد پی می برند که این افکار هیچ حسی ایجاد نمی کند وسواس به طور معمول همراه است با احساس شدید و ناراحتی مانند ترس ، نفرت ، شک ، و یا یک احساس که چیزها باید به روشی که درست است انجام شوند

در زمینه ocd وسواس مصرف کننده زمان بوده و در راه فعالیتهای مهم ارزش های شخص می آید

code : 19m826D12