OSD -->
نکات کسب و کار : نیاز به شناخت و تشخیص
دوشنبه 04 شهريور 1398 ساعت 15:46

نیاز به شناخت و تشخیص


یک کسب و کار باید نیاز خود را به یک محصول جدید بداند (چه از منابع داخلی و یا خارجی)

محصول ممکن است از نیاز ها سفارش داده بشود و یا ممکن است یک آیتم جدید برای یک کمپانی باشد

محصول (درست) برای یک شرکت حیاتی می باشد

برخی از صنایع دارای استانداردهایی برای کمک به تعیین و تشخیص مشخصات می باشند

شماره بخش : برای کمک به تشخیص هویت برای برخی از کسب و کارها می باشد

برخی از صنایع فاقد هیچ نقطه و مرجعی هستند

کمپانی ممکن است محصولی را در گذشته سفارش داده باشد (در صورت عدم آن) کسب و کار باید محصولات لازم را با استفاده از مشخصه هایی از جمله رنگ و وزن مربوطه مشخص کند

انتخاب های منبع

مکان بدست آوردن محصول باید برای کسب و کار مشخص بشود

کمپانی ممکن است دارای یک لیست از فروشندگان تایید شده داشته باشد اگر نه کسب و کار نیاز به جستجو برای یک تامین کننده با استفاده از سفارشات خرید  و یا تحقیق در انواع مختلفی از منابع مانند مجلات ، اینترنت و یا نمایندگان فروش دارد

تامین کننده و تهیه کنندگان باید برای تعیین و مشخص کردن بهترین محصول برای کسب و کار باید صلاحیت لازم را داشته باشند

code : 19m826P09