OSD -->
کشف جدید با استفاده از کربن دیکسید اضافی مواد شیمیایی جدیدی می سازد
سه شنبه 05 شهريور 1398 ساعت 13:4

تحقیقات فرآیندی را ایجاد می کند که زمینه استفاده از کربن را به جلو پیش می برد

⬛️

در تلاش برای توسعه راه حل های پایدار برای انرژی موردنیاز بشریت بسیاری از دانشمندان مشغول مطالعه بر جذب و استفاده از کربن هستند

⬛️

این تمرین استفاده از دی اکسید کربن اضافی در جو یا منابع نقطه ای بجای سوخت فسیلی برای ترکیب مواد شیمیایی در جهت ساختن محصولات روزمره از پلاستیک تا سوخت تهیه دارو استفاده می شود

⬛️

دانشیار Feng Jiao مهندسی شیمی و بیومولکولار از دانشگاه Delaware رهبر زمینه جذب و استفاده از کربن می باشد اکنون او و همکارانش کشف جدیدی انجام داده اند که می تواند جذب و استفاده از کربن را افزایش بدهد

⬛️

در مجله ی  Nature Chemistry جیائو و همکارانش از موسسه تکنولوژی کالیفرنیا ، دانشگاه نانجینگ چین و دانشگاه سوچو

 چین توضیح داده اند که چگونه پیوند های کربن-نیتروژن را در یک واکنش کاهش مونوکسید کربن الکتروشیمیایی شکل داده اند

این اولین تیمی بوده  که این کار را انجام داده است

code : 19m827S39