OSD -->
باطری های پروتئینی با محیط زیست سازگار هستند و بصورت امن تر انرژی را ذخیره می کنند
چهارشنبه 06 شهريور 1398 ساعت 12:34

پروتئین ها برای ساخت عضلات ضروری هستند اما بلوک های ساختمان آنها ممکن است در ایجاد باتری های ارگانیک پایدار نیز کمک کند

⬛️

که یک روز می تواند یک جایگزین عملی برای باتری های لیتیوم یون معمولی بدون مسائل زیست محیطی و ایمنی باشد

با استفاده از پلیمرها ، از جمله پلی پپتیدهای ترکیبی که پروتئین ها را تشکیل می دهند

⬛️

دانشمندان مراحل اولیه به سمت توسعه ی الکترود ها برای این منابع قدرت را شروع کرده اند

این کار همچنین می تواند درک جدیدی را از مکانیسم انتقال الکترونی ارائه دهد

دانشمندان یافته های خود را در انجمن شیمی آمریکا (ACS) پاییز 2019 ارائه می دهند

⬛️

ACS بزرگترین جامعه علمی در جهان است

این برنامه بیش از 9،500 ارائه و معرفی در طیف گسترده ای از موضوعات علمی

 

دارد

باتری های لیتیوم یونی

 می توانند به محیط زیست آسیب برسانند از آنجا که هزینه بازیافت آنها بالاتر از تولید آنها از ابتدا است آنها غالباً در محل دفن زباله ها به سر می برند

در حال حاظر دفع ایمن موجود نیست

ساختن یک باتری مبتنی بر پروتئین یا ارگانیک باعث تغییر این وضعیت می شود

code : 19m828R09