OSD -->
استارهاپر اسپیس ایکس تست نهایی خود را با موفقیت به اتمام رساند
چهارشنبه 06 شهريور 1398 ساعت 12:22

استارهاپر اسپیس ایکس تست نهایی خود را با موفقیت به اتمام رساند

⬛️

استارهاپر در ساعت 5 بعد از ظهر 27 آگوست به پرواز درآمده و تست 150 متر خود را با موفقیت انجام داد 

در کل پرواز زیر یک دقیقه به طول انجامید

⬛️

code : 19m828F32