OSD -->
آلودگی هوا با رفتار جنایی خشونت آمیز مرتبط است
یکشنبه 24 شهريور 1398 ساعت 17:22

قرار گرفتن در معرض سطوح بالا از آلودگی هوا به عنوان علت حملات آسم ، قلبی و عروقی ، ناخوشی و سایر مشکلات برای سلامتی شناخته شده است

⬛️

تحقیقات جدید از دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه Minnesota نشان می دهد که تنفس هوای کثیف حتی برای یک روز به احتمال زیاد باعث می شود افراد پرخاشگرتر و خشن تر شوند

⬛️

یافته های آنها به تازگی مجله ی Epidemiology منتشر شده است

محققان وابستگی بین جرایم خشن و غیر خشونت آمیز روزانه و افزایش کوتاه مدت آلودگی هوا در میان 301 شهرستان در 34 ایالت طی یک دوره ی 14 ساله مورد برسی قرار دادند

⬛️

اطلاعات برای مطالعه از سیستم گزارش مبتنی بر حوادث ملی FBI و سیستم کیفیت هوا آژانس حفاظت از محیط زیست USجمع آوری شده بودند

⬛️

میزان آلودگی روزانه بر اساس مقدار ذرات ریز ( مواد شیمیایی اگزوز دیزل - و ازن موجود در هوا ) مشخص شد

⬛️

این مطالعه نشان داد :

• با افزایش سطح آلودگی روزانه هوا خطر رفتار خشونت آمیز جنایی افزایش می یابد

 

• آلودگی هوا خطر جرم غیر خشونت آمیز را افزایش نمی دهد جنایاتی که شامل زور تهدید یا آسیب نمی شود مانند سرقت اموال

 

• خطر رفتار خشونت آمیز حتی در غلظت های کم آلودگی که معمولاً برای نفس کشیدن افراد بی خطر تلقی می شود

 افزایش یافته است

 

• نتایج در انواع مختلف جامعه از نظر مناطق با وضعیت اقتصادی-اجتماعی مختلف ، تنوع نژادی و سن ثابت بود

به عبارت دیگر این جامعه نیست که وابستگی را هدایت می کند

▫️

نویسنده اصلی و رهبر مطالعه و استادیار جسی برمان می گوید :

"در حالی که مطالعه ما نمی تواند فرآیندهای دقیق را مشخص کند که آلودگی هوا و رفتار خشونت آمیز را پیوند می دهد ما معتقدیم که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا تأثیرات فوری بر مغز دارد که منجر به تغییرات رفتاری می شود

"یافته های ما پیامدهای مهمی برای پزشکان بهداشت عمومی و سیاست گذاران دارد"

"اگر می دانیم که منطقه ای باعث افزایش آلودگی هوا می شود

این ممکن است رفتار خشونت آمیز را محتمل تر کند"

 

code : 19m915E64