OSD -->
از خودتان  در برابر خستگی بیش از حد محافظت کنید
دوشنبه 25 شهريور 1398 ساعت 10:57

زمانی که انگیزه شما زیاد می شود خیلی آسان به سمت شما می آید

به خودتان نگاه کنید و برسی کنید تا هر نشانه ای از خستگی را تشخیص دهید برای استراحت نیز وقت بگذارید

⬛️

بدن و مغز شما نیاز به استراحت داشته و می تواند استراحت کند در صورتی که شما زمانی برای استراحت و ریلکس شدن و همچنین زمانی برای سرگرمی (ENT) در تقویم و برنامه زمانبندی خود داشته باشید

⬛️

وضایف خود را انجام دهید ، به تعویض بین کارهای منطقی و خلاقانه ادامه دهید بصورت فردی و یا تیمی کار کنید ، مکان ها را عوض کنید

code : 19m916E21