OSD -->
فضانوردان ناسا زندگی در مریخ را توصیف کردند
دوشنبه 25 شهريور 1398 ساعت 10:58

ناسا آماده حرکت با ( ماموریت مهاجرت به مریخ ) رو به جلو است

یک فضانورد از آژانس به توضیح این پرداخت که زندگی در مریخ چگونه خواهد بود

⬛️

مدتی پس از اینکه ناسا جزئیاتی از برنامه آرتمیس اعلام کرد که به عنوان مجموعه بعدی ماموریت های پرواز فضایی خدمه

بوده آژانس برنامه خود را برای ایجاد یک پایگاه انسانی در مریخ فاش کرد

⬛️

به گفته فضانورد و فیزیولوژیست ناسا دکتر  James Pawelczyk تعدادی مسئله وجود دارد که آژانس برای حل آنها به منظور ایجاد یک مستعمره انسانی با موفقیت در مریخ نیاز دارد

 از آنجایی که سفر به سیاره سرخ به معنی ترک میدان مغناطیسی در اطراف زمین می باشد مهاجران مریخ باید با اشعه کیهانی مقابله کنند

⬛️

"هنگامی که ما به بیرون از کمربند های ون آلن حرکت می کنیم - میدان مغناطیسی در اطراف زمین - سپس در معرض اشکال تشعشع انرژی بسیار بالاتر قرار خواهیم گرفت "

⬛️

"ما همچنین تابش کیهانی خورشیدی را داریم"

علارغم تهدید اشعه ای که با زندگی در مریخ بوجود می آید می توان با استفاده از پناهگاه های اختصاصی از آن جلوگیری کرد

⬛️

اینها را می توان با استفاده از منابع طبیعی سیاره مریخ مانند خاک و سنگ ساخت

⬛️

با توجه به گفته های Pawelczyk این نوع پناهگاه ها می توانند با موفقیت از انسان در برابر تابش کیهانی تا زمانی که دیواره های آنها به اندازه کافی ضخیم باشد محافظت کنند

⬛️

گذشته از ساختن پناهگاهها راه حل دیگر ممکن ایجاد مستعمرات زیرزمینی با استفاده از دالان های گدازه زیرزمینی مریخ می باشد

⬛️

" بقا در مریخ واقعاً به معنای زیر زمین رفتن است "

⬛️

بطور معمول زمانی که ما به کاوش سیاره ای می رویم همه چیز را با خودمان برمی داریم

اما اکنون ما از منابع آن سیاره برای کمک به ماندن در آنجا استفاده خواهیم کرد

⬛️

گذشته از ایجاد پناهگاههای مناسب فضانورد ناسا همچنین بر اهمیت یافتن یک منبع آب طبیعی در مریخ تأکید کرد

با این منبع مهم مستعمرات انسانی قادر به تولید سوخت و اکسیژن خواهند بود

⬛️

پاولچیک می گوید : " ما می دانیم که آب زیادی در مریخ وجود دارد

کاری که ما می خواهیم انجام دهیم رسیدن به آن نکات برای مطالعه و برسی آب و همه چیز در مورد آن می باشد و همچنین فهمیدن چگونگی استفاده از آن در محیط گرانش کوچک تا بتوانیم اکسیژن بسازیم "

" ما می توانیم آن را با co2 ترکیب کنیم و می توانیم سوختهای دیگری بسازیم

بنابراین ما مجبور نیستیم آن را از زمین با خود ببریم "

 

code : 19m916E21T90