OSD -->
در جستجوی راه بیرون آمدن از باتلاق ناتوانی ها و بی احساسی برای حرکت به جلو
سه شنبه 26 شهريور 1398 ساعت 14:43

جلوگیری از منفی گری

اگر ترس شما تا حدودی ناشی از منفی بودن دیگران است (یا توسط افرادی که به شما می گویند چگونه باید رفتار کنید)

⬛️

توجه کامل خود را به ماموریت خود و تصور شما از چگونگی رویای تحقق یافته خود در زندگی معطوف کنید

⬛️

زندگی شما تحت کنترل کامل شماست و نه دیگری

خب بالاخره شما می دانید بهترین چیست

با حس اعتماد که به خودتان دارید هماهنگ شوید

با تکرار قدرتمند ترین اثبات و تاکید ها یا با نوشتن تمام پیامهای منفی که شما را آزار داده اند

سپس باورهای مثبت را بنویسید که این باور های محدودکننده را خنثی کنید این کار بسیار موثر خواهد بود

code : 19m917B98