close
دانلود آهنگ جدید
تحت 5 مرحله از غم و اندوه قرار بگیرید

OSD

تحت 5 مرحله از غم و اندوه قرار بگیرید
جمعه 29 شهريور 1398 ساعت 16:21

در جستجوی راه بیرون آمدن از باتلاق ناتوانی ها برای حرکت رو به جلو

تحت 5 مرحله از غم و اندوه قرار بگیرید

پنج مرحله اصلی اندوه وجود دارد

انکار ، عصبانیت ، چانه زنی ، افسردگی و پذیرش.

⬛️

مثل هر کس دیگری البته من آن را تکذیب کردم وانمود کردم که هیچ چیز اشتباه نیست

حداقل در هر صورت من سعیم رو کردم

اما در اعماق من احساس ناراحتی وجود داشت

که به من گفت نادیده گرفتن این مشکل باعث نمی شود که از بین برود

بنابراین بعد البته من عصبانی شدم نسبت به شخصی که به من صدمه زده بود که به من این احساس را داد عصبانیت از اینکه آنها این کار را با من انجام می دهند.

⬛️

من خیلی عصبانی بودم و به طور کلی یک دیوانه در جهان

من می خواستم وضعیت خود را تغییر دهم اما نمی دانستم چگونه

من چانه زدن ر اکنار گذاشتم اما از این وضعیت ناراحت شدم زیرا احساس کردم گیر کرده ام.

همه با زندگی خود حرکت می کردند

آنجا بود که من در وسط آن قرار داشتم

تلاش برای خوشحال شدن ، اما بدبختی ناکام ماندن

من خودم را درون ترحم پرتاب کردم و در غم و اندوه خودم غرق شدم که مدتی طول کشید تا بفهمم چه خبر است

درنهایت :

هر احساسی که می کردم پیشرو  به سمت پذیرفتن حقیقت توسط من بود

code : 19m920K94