OSD -->
دی ان ای باستانی اولین نظر اجمالی از آنچه ممکن است یک دنیسووان شبیه باشد را نشان داد
جمعه 29 شهريور 1398 ساعت 10:4

این تصویر مبتنی بر ویژگی های اسکلت بازسازی شده از یک دختر دنیسووا است که حدود 50،000 سال پیش در سیبری زندگی کرده است

⬛️

دی ان ای باستانی اولین نظر اجمالی از آنچه ممکن است یک دنیسووان شبیه باشد را نشان داد

⬛️دانشمندان به کشیدن یک  نقاشی از یک زن جوان که متعلق به یک جمعیت انسان مانند شناخته شده به عنوان دنیسوونها حدود 50000 سال پیش بوده پرداختند

⬛️

فقط تعداد انگشت شماری از فسیل های دنیسووان یافت شده است از جمله انگشت صورتی رنگ یک جوان

⬛️

تیمی با به رهبری  David Gokhman یک متخصص ژنتیک تکاملی و Liran Carmel اسکلت نوجوان دنیسووان را تنها با یک پالت از الگوهای dna باستانی بازسازی نمودند

کارمل می گوید : این اولین بازسازی از آناتومی اسکلتی دنیسوونها می باشد

نقاشی بر اساس آن اسکلت نشان می دهد دنیسووان با چشمانی تیره 

و بینی پهن و برآمده به جلو خیره شده است

⬛️

تیم می گوید :

این نمایه و بقیه ظاهر دختر از تغییرات کلیدی به بخش هایی از dna او که فعالیت ژن های درگیر در توسعه اسکلت را تنظیم می کند جمع شده و بدست آمد

⬛️

دیرینه شناس کریس استرینگر می گوید :

این یک تحقیق پیشگام است که در نگاه اول تقریباً شبیه داستان های علمی است

وی افزود : حکم نهایی در مورد صحت عکس نقاشی دختر باستانی در انتظار بخش های بیشتری از اسکلت دنیسووان می باشد

⬛️

فقط چند مورد دیگر از فسیل دنیسوان ها پیدا شده است

چند دندان ، استخوان یک اندام

یک فک پایین

⬛️

تحلیل های dna باستانی نشان می دهد دنیسوونها ساکن مناطق آسیا از حدود حدود 300000

تا 50000 سال قبل بوده اند

بیشتر مربوط به نئاندرتال ها نسبت به انسان خردمند بوده اند

برخی از جمعیت امروزی بشر مقادیر کمی از اجداد دنیسووان را حمل می کنند

⬛️

گروه Gokhman و  Carmel نشانگرهای مولکولی از متیلاسیون DNA که فعالیت یک بخش از dna را ( بدون تغییر دنباله شیمیایی آن ) تغییر می دهد را مورد بررسی قرار دادند

code : 19m920T64