OSD -->
حالت خود را تغییر بدهید
شنبه 30 شهريور 1398 ساعت 17:39

در جستجوی راهی برای بیرون آمدن از باتلاق ناتوانی ها و بی حسی برای حرکت به جلو

⬛️

حالت خود را تغییر بدهید

سپس با تغییر حالت نگرش خود را تغییر دهید

این یک تکنیک محبوب توسعه شخصی است و این می تواند انواع مختلفی را به خود بگیرد

⬛️

برای مثال :  اگر زیاد در خانه بوده اید ، از خانه خود بیرون بروید و تمام روز را در خارج سپری کنید

اگر احساس ناامیدی می کنید بدن خود را با رقصیدن یا ورزش کردن حرکت دهید

▫️

اگر احساس ناامیدی می کنید

اگر صدای انتقادی دیگران (یا خودتان) را می شنوید

با قرار دادن خوش بینانه ترین موسیقی و آواز خواندن ، آن را غرق کنید یعنی باعث انسداد آنها شوید

⬛️

 به افرادی که باعث می شوند احساس خوبی داشته باشید مراجعه کنید که خود واقعی شما را می شناسند

⬛️

بعضی اوقات ، فقط صحبت کردن با آنها کافی خواهد بود تا شما را از وحشت و عصبانیت خود بیرون  بیایید

 

code : 19m921S90