OSD -->
تشخیص پالس های مغناطیسی عجیب در سیاره سرخ
یکشنبه 31 شهريور 1398 ساعت 10:17

پالس های مغناطیسی عجیبی که در نیمه شب در سیاره ی مریخ رخ داده تشخیص داده شده است 

⬛️

یک روبات ناسا در مریخ یافته های غیرمعمولی شامل پالس های مغناطیسی زمانبندی شده را بر می گرداند

⬛️

سطح نشین اینسایت ناسا یک ربات  با هدف مطالعه عمیق در داخل مریخ برای دست یابی به نشانه های حیاتی آن طراحی شده است که اطلاعات زیادی را ارسال نموده است

⬛️

در یافته های اولیه شواهد حاکی از آن است که گاهی اوقات دقیقا نیمه های شب در سیاره پالس های عجیبی بیرون می آید

⬛️

علت نوسان در حال حاظر نامشخص است

محققان در تلاشند تا مشخص کنند

آیا سیگنال از زیر زمین عمیق است یا به سطح نزدیک تر است.

⬛️

نشنال جئوگرافیک در این باره می گوید :

 چیزی که در مورد پاس مغناطیسی گاه به گاه غیر معمول است این است که این رخ داد ها در سیاره ی زمین بعید است

⬛️

در حالی که ما هنوز نمی دانیم که این امر چگونه صورت می گیرد دانشمندان حدس می زنند که این ممکن است با چگونگی محل سطح‌نشین روی مریخ همتراز با  دنباله ی حباب مغناطیسی اطراف مریخ انجام می گیرد

⬛️

این دنباله ممکن است با میدان مغناطیسی در راه خودش با مسبب پالس ها در تعامل باشد

⬛️

دانشمندان ناسا در حال برنامه ریزی برای تحقیقات بیشتر شامل به پرواز در آوردن مدار گرد MAVEN در بالای سطح نشین برای تایید این حدس و گمان هستند

⬛️

این اطلاعات در نشست مشترک کنگره علوم سیاره اروپا و انجمن نجوم آمریکا ارائه شده است

 

code : 19m922P84