OSD -->
خستگی عاطفی چیست ؟
چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 12:29

خستگی عاطفی چیست ؟

⬛️

خستگی عاطفی یک حالت احساس عاطفی فرسوده و تخلیه شدگی بوده و به عنوان نتیجه ای از استرس انباشته شده از زندگی شخصی یا کاری شما یا ترکیبی از هردو می باشد

⬛️

فرسودگی عاطفی یکی از نشانه های تحلیل رفتن و خستگی مفرط است

▫️

افرادی که فرسودگی عاطفی را تجربه می کنند احساس می کنند که هیچ قدرت یا کنترلی بر اتفاقاتی که در زندگی رخ می دهد ندارند 

آنها ممکن است احساس گیر افتادن در دام افتادن داشته باشند

⬛️

عدم انرژی ، خواب ضعیف و کاهش انگیزه می توانند غلبه بر خستگی عاطفی را دشوار کنند

⬛️

در طول زمان این حالت مزمن و استرس زا می تواند سبب وارد شدن آسیب دائمی به سلامتی شما شود

⬛️

هر کس استرس طولانی مدت را تجربه می کند می تواند از نظر عاطفی خسته و شکسته شود

⬛️

در اوقات دشوار خستگی عاطفی می تواند دزدکی شما را غافل گیر کند اما برای کمک گرفتن هرگز دیر نیست

code : 19m925W84