OSD -->
اهمیت کیفیت بیش از مقدار و کمیت
سه شنبه 23 مهر 1398 ساعت 14:0

اهمیت کیفیت بیش از مقدار و کمیت

⬛️

این یک مفهموم ساده می باشد که در طول سال های ساخته شدن به ما آموزش داده شده است اما این یکی است که مانند یک میخ مربع متناسب در یک سوراخ گرد در محیط شرکت امروزی می باشد

⬛️

دلیل اینکه تأکید و اهمیت کیفیت بر کمیت بسیار سخت است ، ساده است

 کسب و کارها تأسیس شده اند تا در اسرع وقت و در بالاترین حاشیه ممکن درآمد کسب کنند

⬛️

تولید محصولات با کیفیت بالا تمایل به گران بودن و مصرف زیاد زمان دارد و بایدخیلی بیشتر فروخته شوند

و دارای قیمت با جذابیت کمتر برای مصرف کننده متوسط   به منظور سودآوری می باشد

⬛️

کار با کیفیت پایین بسرعت در کارخانه های برون سپاری با حداقل زمان  برای هر محصول تمایل دارد که بسیار سودآورتر باشد و نقطه قیمتی جذاب تر برای مصرف کنندگان دارد

 

منبع : businessdictionary

code : 19m101N10