OSD -->
ارتباط عمودی
سه شنبه 21 آبان 1398 ساعت 18:26

 

کانال های ارتباطی عمودی موثر به عنوان الزامات اجباری هر سازمانی به شمار می آیند

⬛️

این کانالهای ارتباطی نمایانگر جریان اطلاعات و سفارشات بین دو کارمند متعلق به سطوح مختلف سلسله مراتبی هستند

⬛️

ارتباط عمودی می تواند از بالا به پایین یا پایین به بالا باشد

⬛️

کانال از بالا به پایین محلی است که ( برتر، رئیس ، مافوق ) زیردستان خود را از کلیه وظایفی که باید انجام دهند آگاه و تایید می کند

⬛️

در کانال پایین به بالا (فرعی ، وابسته ، تابع ) هر وقت دچار شک و تردید شد می تواند با برتر خود مشاوره کند

 

code : 19m1112Y21