OSD -->
چه چیزی خاطرات مفصل و ماندگار را می سازد ؟ مکانیزم یادگیری تازه کشف شده !!
دوشنبه 24 شهريور 1399 ساعت 11:45

در سال های آینده خاطرات شخصی از پاندمی کووید 19 به احتمال زیاد در ذهن ما با دقت و وضوح متفاوت از خاطرات دیگر مربوط به 2020 تصویر می شود

 

فرآیندی که این را عملی و ممکن می سازد برای دهه ها از دانشمندان دور بود

تا اینکه تحقیق و برسی توسط دانشگاه بریستول دستیابی به موفقیت در فهم و درک اینکه چگونه خاطرات می توانند  بدون به هم ریختگی متمایز و ماندگار شوند را محقق نمود

در مقاله منتشر شده در Nature  Communications

مکانیسم یادگیری تازه کشف شده در مغز برای تثبیت خاطرات و کاهش تداخل  توصیف شده است

و یافته های آن بینش جدیدی نسبت به چگونگی چشم داشت انسان و پیش بینی اتفاقات آینده فراهم می کند

 

خاطرات در حین ارتباطات بین سلول های عصبی که از مغز ارسال و دریافت سیگنال می کنند قوی تر می شوند

این روند مدت هاست که با تغییرات برای ارتباطاتی که سلولهای عصبی همسایه را در هیپوکامپ تحریک می کند مرتبط است

(هیپوکامپ قسمت حیاتی مغز برای شکل گیری خاطره می باشد)

 

این ارتباطات تحریکی باید با ارتباطات بازدارنده که فعالیت سلول عصبی را که برای عملکرد سالم مغز مرطوب می کند در تعادل باشد

این در حالی است که نقش تغییرات برای قدرت اتصال بازدارنده در گذشته  مورد توجه قرار نگرفته بود که محققان دریافتند ارتباطات بین سلول های عصبی به عنوان نورون ها به طور مشابه می توانند تقویت شوند

دانشمندان علوم اعصاب در کالج امپریال لندن نشان دادند چگونه این امر باعث تثبیت نمایش های حافظه می شود

 

یافته های آنها برای اولین بار به برملا کردن این پرداخت که چگونه دو نوع ارتباطات بازدارنده ( از پاروالبومین و نورونهای بیان کننده سوماتواستاتین ) می توانند متفاوت بوده و همچنین قدرت آنها را افزایش دهند مانند ارتباطات تحریکی

 

علاوه بر این مدل سازی محاسباتی نشان داده این ارتباطات مهاری یا بازدارنده هیپوکامپ را برای ایجاد ثبات در تغییرات ارتباط تحریکی قادر می سازد که از تداخل اطلاعات و در نتیجه بر هم زدن خاطرات جلوگیری می شود

نویسنده اول دکتر مت اوداکیس به عنوان محقق در مدرسه فیزیولوژی ، داروسازی و علوم اعصاب می گوید : " همه ما واقعاً هیجان زده بودیم وقتی این دو نوع نورون بازدارنده که می توانند در ارتباطات را تغییر داده و در یادگیری سهیم باشند را کشف کردیم

و این توضیحی برای چیزی که همه ما درست می دانیم که خاطرات به این زودی به عنوان تجربه ای جدید ناپدید نمی شوند به ما می دهد

 این یافته های جدید به ما کمک می کند تا دلیل آن را درک کنیم

مدل سازی رایانه ای بینش مهم جدیدی در مورد ( چگونگی اینکه یادگیری مهاری یا بازدارنده خاطرات را به پایدار ماندن در طول زمان و تداخل پذیر نبودن قادر می سازد )را به ما می دهد

و این همانطور که قبلا مشخص نبود بسیار مهم است که چگونه خاطرات جداگانه می توانند دقیق و مقاوم باقی بمانند "

 

نویسنده ارشد پروفسور جک ملور در علوم اعصاب در مرکز انعطاف پذیری سیناپسی می گوید : " خاطرات اساس انتظارات ما از وقایع آینده را می سازد

و همچنین ما را قادر به پیش بینی دقیق تر می کند

آنچه مغز دائما در حال انجام آن است تطبیق دادن انتطارات ما با واقعیت ، پیدا کردن محل عدم تطابق و استفاده از این اطلاعات برای تعیین آنچه باید یاد بگیریم  

می باشد "

 

code : 20m0914R43