OSD -->
راه هایی برای تقویت فوری مغز
چهارشنبه 18 فروردين 1400 ساعت 19:34

از ضعف خود بهترین استفاده‌ی ممکن را ببرید.

این چالش ممکن است غیرعادی به نظر برسد، اما پشتیبانی علمی خوبی برای حمایت از آن وجود دارد. اگر فردی هستید که صبح‌های زود از خواب بیدار می‌شوید و در اوایل روز بیشترین بازده و هوشیاری را دارید، سعی کنید اواخر شب کاری خلاقانه انجام دهید و به همین صورت، بالعکس برای کسانی که دیروقت از خواب بیدار می‌شوند. متوجه می‌شوید که این فشار بر روی مغز شما (این درخواست از مغز برای کار کردن در زمانی که معمولاً کار نمی‌کند) می‌تواند نتایج شگفت‌انگیزی به همراه داشته باشد. برای این تمرین بهتر است کارهای خلاقانه انجام دهید تا کارهای تحلیلی؛ وقتی که در زمان‌هایی که زمان بهینه و مخصوص کار شما نیست کار می‌کنید، به نتایج خارق‌العاده‌ای دست پیدا خواهید کرد.