OSD

OSD

Science-organization-Development 

organization-Development-Science 

Development-organization-Science 

osd یکی از پروژه های گروه ica می باشد که از تیر ماه سال 1398 آغاز به اجرا شده است

تعداد زیادی از اعضای گروه ica شامل نویسندگان ، برنامه نویسان ، گرافیست و ... به عنوان پرسنل  انتخاب شده و در حال حاظر هریک نسبت به تخصص خود در فضای کاری osd مشغول به کار هستند

فعالیت ما در OSD در نهایت به تولید و برودکست محتوا در وبسایت و صفحات شبکه های اجتماعی متعلق به OSD منتهی می شود

(صفحات و شبکه های اجتماعی ما)

هریک از کارکنان در osd همواره در تلاش هستند که در بخش کاری و نسبت به تخصصی که دارند در جهت تولید و برودکست محتوای بهتر نقش موثر و مفیدی داشته باشند