OSD

ساعت و تاريخ

علم سازماندهی توسعه

کودکان واقعاً برای رشد و زندگی شاد و سالم به چه چیزهایی نیاز دارند
چهارشنبه 18 فروردين 1400 ساعت 19:34

از ضعف خود بهترین استفاده‌ی ممکن را ببرید.

این چالش ممکن است غیرعادی به نظر برسد، اما پشتیبانی علمی خوبی برای حمایت از آن وجود دارد. اگر فردی هستید که صبح‌های زود از خواب بیدار می‌شوید و در اوایل روز بیشترین بازده و هوشیاری را دارید، سعی کنید اواخر شب کاری خلاقانه انجام دهید و به همین صورت، بالعکس برای کسانی که دیروقت از خواب بیدار می‌شوند. متوجه می‌شوید که این فشار بر روی مغز شما (این درخواست از مغز برای کار کردن در زمانی که معمولاً کار نمی‌کند) می‌تواند نتایج شگفت‌انگیزی به همراه داشته باشد. برای این تمرین بهتر است کارهای خلاقانه انجام دهید تا کارهای تحلیلی؛ وقتی که در زمان‌هایی که زمان بهینه و مخصوص کار شما نیست کار می‌کنید، به نتایج خارق‌العاده‌ای دست پیدا خواهید کرد.

از ضعف خود بهترین استفاده‌ی ممکن را ببرید.

این چالش ممکن است غیرعادی به نظر برسد، اما پشتیبانی علمی خوبی برای حمایت از آن وجود دارد. اگر فردی هستید که صبح‌های زود از خواب بیدار می‌شوید و در اوایل روز بیشترین بازده و هوشیاری را دارید، سعی کنید اواخر شب کاری خلاقانه انجام دهید و به همین صورت، بالعکس برای کسانی که دیروقت از خواب بیدار می‌شوند. متوجه می‌شوید که این فشار بر روی مغز شما (این درخواست از مغز برای کار کردن در زمانی که معمولاً کار نمی‌کند) می‌تواند نتایج شگفت‌انگیزی به همراه داشته باشد. برای این تمرین بهتر است کارهای خلاقانه انجام دهید تا کارهای تحلیلی؛ وقتی که در زمان‌هایی که زمان بهینه و مخصوص کار شما نیست کار می‌کنید، به نتایج خارق‌العاده‌ای دست پیدا خواهید کرد.

چهارشنبه 18 فروردين 1400 ساعت 17:54

Research😐

اخراج گسترده می تواند یک محیط کار ناپایدار با کارمندان ناراحت و ناراضی و کار بیش از اندازه توان برای آنها ایجاد کند
این نوع اخراج می تواند بر روحیه و انگیزه شرکت تاثیر منفی بگذارد بعلاوه روابط مشتری و فروش ممکن است آسیب ببیند
تعداد کارمندان برای تکمیل حجم کار کاهش میابد
از دیگر معایب اخراج کارمند نیاز به پردکردن موقعیت وی است
هر نوع فسخ  در کارکنان شکاف ایجاد می کند
برای پر کردن این خلا شرکت نیاز به صرف وقت و منابع زیادی برای مصاحبه ، استخدام و آموزش کارمند جدید دارد
اخراج کارکنان باعث میشود موقعیت رشد و صعود به موقعیت های بالاتر در کار از آنها سلب شده و کسب و کار از آن محروم بماند
همچنین این امر سبب بوجود آمدن فضای غیر قابل اطمینانی برای کارمندان باقی مانده می شود
در بسیاری از موارد کارکنان حفظ شده ملزم به برداشتن شغل و وضایف همکاران سابق خود می شوند
که می تواند منجر تضعیف روحیه ، نگرانی از ثبات شغلی ، کار بیش از توان و قرار گیری در معرض اشتباه بشود

پیامد های مالی
در حالی که اخراج کارمندان باعث صرفه جویی در هزینه های حقوق و دستمزد می شود
این ممکن است پول پرداخت شده به بیمه بیکاری و همچنین هزینه مرتبط با استخدام ، آموزش مجدد برای موقعیت خالی در آینده را افزایش دهد

تبعات قانونی
در هر گونه اخراج اگر کارمندی ادعای تبعیض آزار و اذیت یا فسخ غیرقانونی
 کند پتانسیل تبدیل شدن به منازعه حقوقی را دارد

منبع :+ +

code : 21m0407Y73

Research😐

اخراج گسترده می تواند یک محیط کار ناپایدار با کارمندان ناراحت و ناراضی و کار بیش از اندازه توان برای آنها ایجاد کند
این نوع اخراج می تواند بر روحیه و انگیزه شرکت تاثیر منفی بگذارد بعلاوه روابط مشتری و فروش ممکن است آسیب ببیند
تعداد کارمندان برای تکمیل حجم کار کاهش میابد
از دیگر معایب اخراج کارمند نیاز به پردکردن موقعیت وی است
هر نوع فسخ  در کارکنان شکاف ایجاد می کند
برای پر کردن این خلا شرکت نیاز به صرف وقت و منابع زیادی برای مصاحبه ، استخدام و آموزش کارمند جدید دارد
اخراج کارکنان باعث میشود موقعیت رشد و صعود به موقعیت های بالاتر در کار از آنها سلب شده و کسب و کار از آن محروم بماند
همچنین این امر سبب بوجود آمدن فضای غیر قابل اطمینانی برای کارمندان باقی مانده می شود
در بسیاری از موارد کارکنان حفظ شده ملزم به برداشتن شغل و وضایف همکاران سابق خود می شوند
که می تواند منجر تضعیف روحیه ، نگرانی از ثبات شغلی ، کار بیش از توان و قرار گیری در معرض اشتباه بشود

پیامد های مالی
در حالی که اخراج کارمندان باعث صرفه جویی در هزینه های حقوق و دستمزد می شود
این ممکن است پول پرداخت شده به بیمه بیکاری و همچنین هزینه مرتبط با استخدام ، آموزش مجدد برای موقعیت خالی در آینده را افزایش دهد

تبعات قانونی
در هر گونه اخراج اگر کارمندی ادعای تبعیض آزار و اذیت یا فسخ غیرقانونی
 کند پتانسیل تبدیل شدن به منازعه حقوقی را دارد

منبع :+ +

code : 21m0407Y73

چهارشنبه 18 فروردين 1400 ساعت 17:45

چنانچه فرد قصد اخراج کارکنان به سبب حفظ کسب و کار را دارد بایستی برای چنین اتفاقی برنامه ریزی کند
مدیریت و حفظ کسب و کار تحت شرایط بد اقتصادی دشوار می شود چگونه انتظار می رود که زندگی کارکنان اخراج شده دچار مشکل نشود
اینکه ارزش و تلاش های انجام شده از یک نفر برای کسب و کارمان را نبینیم منصفانه نیست
وقتی یک نفر در یک مکانی استخدام شده و برای مدت طولانی در آن مکان کار می کند نسبت به فعالیت ها و مهارت و توانایی های خود اعتبار و ارزش بدست می آورد
پس دلیل تمایز بین یک فرد تازه استخدام شده و فرد استخدام شده برای مدت های طولانی در اینجا روشن می شود
اخراج کارکنان یعنی از بین رفتن تمام این ارزش و اعتبار بدست آمده در مدت کار و همچنین مهر تایید ناکارآمدی بر آنها که باعث می شود آنها در اقدام به پیدا کردن کار و استخدام د جای دیگر به مشکل بر بخورند
یک کارمند نسبت به اعتبار و ارزشی که بدست می آورد تلاش و عمل بهتر و متفاوت تری از خود نشان می دهد بعلاوه اعتبار بدست آمده قرار است که حفظ بشود پس به همین جهت فرد می تواند توانایی و عملکرد موثر و کارآمد و راه گشا از خود نشان دهد
فرآیند مخرب یا سازنده
به جای دور انداختن می توانیم استفاده کنیم
چطور وقتی نتوانیم چنین کاری انجام دهیم بتوانیم کسب و کار را سرپا نگه داریم
اخراج نادرست در کانون توجه
باید معایب و ضرر حاصل از تعدیل کارکنان را برسی کنیم😕


code : 21m0407T02

چنانچه فرد قصد اخراج کارکنان به سبب حفظ کسب و کار را دارد بایستی برای چنین اتفاقی برنامه ریزی کند
مدیریت و حفظ کسب و کار تحت شرایط بد اقتصادی دشوار می شود چگونه انتظار می رود که زندگی کارکنان اخراج شده دچار مشکل نشود
اینکه ارزش و تلاش های انجام شده از یک نفر برای کسب و کارمان را نبینیم منصفانه نیست
وقتی یک نفر در یک مکانی استخدام شده و برای مدت طولانی در آن مکان کار می کند نسبت به فعالیت ها و مهارت و توانایی های خود اعتبار و ارزش بدست می آورد
پس دلیل تمایز بین یک فرد تازه استخدام شده و فرد استخدام شده برای مدت های طولانی در اینجا روشن می شود
اخراج کارکنان یعنی از بین رفتن تمام این ارزش و اعتبار بدست آمده در مدت کار و همچنین مهر تایید ناکارآمدی بر آنها که باعث می شود آنها در اقدام به پیدا کردن کار و استخدام د جای دیگر به مشکل بر بخورند
یک کارمند نسبت به اعتبار و ارزشی که بدست می آورد تلاش و عمل بهتر و متفاوت تری از خود نشان می دهد بعلاوه اعتبار بدست آمده قرار است که حفظ بشود پس به همین جهت فرد می تواند توانایی و عملکرد موثر و کارآمد و راه گشا از خود نشان دهد
فرآیند مخرب یا سازنده
به جای دور انداختن می توانیم استفاده کنیم
چطور وقتی نتوانیم چنین کاری انجام دهیم بتوانیم کسب و کار را سرپا نگه داریم
اخراج نادرست در کانون توجه
باید معایب و ضرر حاصل از تعدیل کارکنان را برسی کنیم😕


code : 21m0407T02