OSD

ساعت و تاريخ

علم سازماندهی توسعه

یکشنبه 23 تير 1398 ساعت 16:31

در گوگل کروم 76 بتا استفاده از فلش دشوارتر و محدودیت و Paywall ها آسان ترخواهد شد

▫️

برنامه های تشخیص و برسی برای نگهداشتن شما از خواندن تعداد نامحدودی از داستان های رایگان و هدایت شما برای پرداخت هزینه برای یک اشتراک استفاده می کنند

▫️

حالا توسعه دهندگان و برنامه نویسان می توانند سایت های خود را بگونه ای طراحی کنند تا وقتی متوجه شود شما با مرورگر در حالت دارک وارد شده اید بصورت خودکار وبسایت روی ورژن دارک خود کار کند (ظاهرا با اضافه کردن کمی کد اضافی)

▫️

تاریخ ارائه و انتشار نسخه 76 از کروم غیر بتا برای 30 ژوئیه پیش بینی شده است

OSD TECH

 

OSD