OSD -->
اپل استارت آپ drive.ai (خودرو خود مختار )فقط چند روز قبل از اینکه تلف شود خریداری نمود
یکشنبه 23 تير 1398 ساعت 17:20

استارت آپ drive.ai که قبلا به ارزش 200 میلیون دلار رسیده بود ظاهرا در چند رور اخیر تمام درهای آن بسته و به فعالیت خود خاتمه داده بود

▫️ 

اپل امروز تایید کرده که این استارت آپ را خریداری نمود است

▫️

این معامله می توانست منجر به این شود که ده ها تن از مهندسین drive.ai به پروژه مرموزانه ( تیتان) غول تکنولوژی بپیوندند

OSD TECH