OSD -->
3 مورد از فواید بارفیکس رفتن یا pull up
دوشنبه 24 تير 1398 ساعت 22:11

3 مورد از فواید بارفیکس رفتن یا pull up

▫️

1. سبب قوی تر شدن کمر و کاهش درد آن قسمت می شود

▫️

یکی از قسمت هایی که پول آپ آن را هدف قرار می دهد کمر می باشد

و انجام منظم این حرکت ورزشی می تواند از بوجود آمدن خستگی در این ناحیه به حد زیادی جلوگیری کند

▫️

2. برای انجام این حرکت ورزشی نیاز به تلاش زیادی می باشد از این رو  کمک زیادی در کاهش وزن و از دست دادن کالری در یک فرد می کند

▫️

3. بهبود حالت ایستادن 

با توسعه فناوری ها بخصوص رایانه ها و ساعت ها چت کردن که ما در حین کار ، مدرسه و ... به آن می پردازیم 

حالت ایستادن و حتی نشستن نادرست عادت بدی است که بیشتر ما آن را توسعه می دهیم

▫️

در حقیقت حفظ و ادامه عادت حالت مناسب نشستن و ایستادن در بین ما تبدیل به یک چیز غیرمعمول شده است که هر وقت می خواهیم 

سعی کنیم به آن عادت کنیم بدبختانه شکست می خوریم اگر چه راه هایی است که ما می توانیم با آنها حالت درست کمر را بازیابی کنیم که یکی از آنها پول آپ می باشد

▫️

به غیر از توانایی ذهنی برای یادآوری کردن حالت درست ایستادن به خود ، داشتن کمر قوی سبب بهبود حالت آن می شود به این دلیل که خیلی راحت سبب حفظ حالت کمر بصورت راست می شود و از خم شدن جلوگیری می نماید

code : 19m701j12

OSD HEALTH