OSD -->
نیرو های US در افغانستان  در حال تست یک پهباد( سایز جیبی ) هستند
دوشنبه 24 تير 1398 ساعت 22:21

ارتش US بزودی می خواهد برخی از واحد های خود را به پهباد شخصی کوچک مجهز کند

▫️

سیستم های FLIR در حال تست سیستم های شناسایی خصوصی بلک هورنت با واحد های مختلف می باشد

▫️

ارتش US در گذشته سال های 2016 و 2017 تست این پهباد ها را آغاز کرده است

▫️

کمپانی مربوطه امسال سه برابر با ارتش کشور های آمریکا  ، انگلیس و فرانسه قرار داد بسته است

▫️

طبق گزارشات این پهباد برای کمک به سربازان در میدان جنگ طراحی شده است و اساسا آنها را قادر می سازد تا در نزدیکی موقعیت خود نسبت به اطراف دید داشته و سربازان دشمن را ببینند

▫️

اندازه این پهباد تقریبا 6 اینچ و وزن آن 33 گرم می باشد

این پهباد دارای یک جفت دوربین و دوربین تصویر برداری حرارتی می باشد و می تواند ویدئوی زنده را ارسال کرده و تصاویر را برای اپراتور خود بازگرداند آنها می توانند در برد 2 کیلومتری فقط برای کمتر از نیم ساعت پرواز کنند

▫️

و ارتش US انتظار دارد که این پهباد تبدیل به یکی از تجهیزات استاندارد سربازانش بشود

code : 19m701K12

OSD TECH