OSD -->
تغییرات دما و گرمایش جهانی یا منطقه ای ؟
جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 13:40

تغییرات دما و گرمایش جهانی یا منطقه ای ؟

▫️

تغییرات آب و هوا از 2000 سال گذشته برای یک مدت به نظر می رسید جهانی است

▫️

اما تحقیقات با استفاده از داده های پروکسی در دسترس دما از اطراف سیاره نشان می دهد که این تغییرات منطقه ای هستند

▫️

در هر نقشه ، رنگ های متفاوت گرمترین و سردترین قرن ها برای یک محل معین در مدت زمان مشخص را نشان می دهد

▫️

به طور مثال در قرون تاریک دوره سرد به مدت طولانی از 400 تا 800 بعد از میلاد به نظر می رسند

اما دماهای سردتر چند صد سال قبل در اقیانوس آرام (سفید تا بنفش کم رنگ) و چند صد سال بعد در شرق آسیا و نقاط دیگر (بنفش تیره تر) رخ داد

▫️

به طور مشابه دروه ی گرم قرون وسطی (یا آب و هوای anomaly) تقریبا از 800 تا 1200 طول کشیده با اوج گرما که در طول قرن 11 در شمال غرب اروپا اتفاق افتاد(نارنجی)

▫️

اما مرکز آمریکای جنوبی چندید سال بعد شاهد اوج گرما بود (قهوه ای)

در میان همه ی این 2000 سال که در تحقیق جدید شامل شده درجه ی دما در اواخر قرن بیستم برای 98 درصد از سیاره داغ ترین بود (نشان داده شده در نقشه سوم)

▫️

حرکات و تغییرات گرما و سرما در گذشته برخلاف گرمایش جهانی جاری منطقه ای بودند

منبع : sciencenews

 

code : 19m726r24

OSD TECH