OSD -->
آیا خرس های آبی بعد از سقوط روی ماه گیر افتاده اند
سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 8:54

آیا خرس های آبی بعد از سقوط روی ماه گیر افتاده اند

 

در ماه آوریل این خرس های آبی در حال سفر با فضاپیمای اسرائیلی بودند که که این پرتاب با شکست مواجه شد و فضاپیما روی ماه سقوط کرد

⬛️

برخی از بنیانگذاران فکر می کنند این موجودات ریز هنوز زنده هستند

⬛️

خرس های قطبی تقریبا زیر یک میلی متر طول دارند

⬛️

از آنجایی که خرس های آبی به عنوان مقاوم ترین موجودات در سیاره هستند و برای میلیون ها سال بیش از بسیاری از گونه های دیگر زنده مانده اند شانس بالایی دارند آنها قادر خواهند بود برای چند سال یا چند دهه زنده بمانند

⬛️

این موجودات می توانند ده سال بدون آب در مقابل تابش اشعه ماورا بنفش خوردشید و سردترین دمای قابل تصور و دمای گرم تا 150 درجه  و حتی بدون اکسیژن زنده بمانند

⬛️

اگر این موجودات بعد از سقوط فضاپیمای بریشیت زنده مانده باشند ماه می تواند تبدیل به خانه ای برای هزاران موجود فناناپذیر باشد

⬛️

برای حالا ما در مورد  جهانی که ما تنها سیاره ای هستیم که زندگی را شامل می شود می دانیم 

⬛️

حداقل این همان چیزی است که عموم مردم می دانند و می تواند تغییر کند هدف ارسال این خرس های آبی نیز در همین جهت بود که برخی از نظر تئوریک احتمال دارد این موجودات هنوز زنده باشند

 

code : 19m812r24