OSD -->
چگونه می توان با زندگی  خود حرکت کرد
دوشنبه 25 شهريور 1398 ساعت 10:52

چگونه می توان با زندگی  خود حرکت کرد

نکته در مورد حرکت این است که کار سختی است

این چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد

مهم نیست که چقدر می خواهید

این چیزی است که زمان بر بوده و نیاز به صبر و تمایل دارد

برای بعضی از مردم  عبور از حوادث چیز بزرگی نیست

آنها به سرعت حرکت می کنند و اشکالی ندارد

اما برای دیگران حرکت کردن فقط سیاه و سفید نیست

این منطقه پر از خاکستری و گیر بین اجازه رفتن و رها کردن است

چه موقع بالاخره اجازه رفتن می دهیم ؟

چه موقع می گوییم کافی است

چه موقع از دیوار کشی در ترحم و خوشحالیمان توقف کنیم

مبنی بر حقیقت ، کی دوباره خوشحال می شویم

شما می توانید پاسخ ها را بدست آورید

code : 19m916U71