OSD -->
فضانوردان نیز از ایستگاه فضایی بین المللی محل آتش سوزی در ایالات متحده را کشف کردند
دوشنبه 03 شهريور 1399 ساعت 14:50

کالیفرنیا با 360 نقطه درخشان سوزان در سراسر ایالت در آتش است

⬛️

با کمال تعجب اثرات آن از فضا قابل مشاهده است

کریس کاسیدی فضانورد ناسا در 21 آگوست تصاویری از صورتهای بزرگ

دود بر فراز کالیفرنیا که از ایستگاه فضایی بین المللی گرفته شده به اشتراک گذاشت

⬛️

دوران سخت آتش سوزی در کالیفرنیا نتیجه طوفان های غیر معمول پر از صاعقه می باشد که در حین موج گرمای رکورد داررخ می دهند

⬛️

دولت ایالات متحده حتی قبل از این موج گرما نیز می دانسته که این یک فصل آتش فشرده خواهد بود

⬛️

پیش بینی سازمان آتش نشانی ایالتی کالفایر نرخ بارندگی کم را ذکر کرده بود  که منجر به خطر بالا در شمال کالیفرنیا می شد به ویژه در اوت و سپتامبر

⬛️

و باد می تواند سبب تحریک خطر آتش سوزی در قسمت جنوبی ایالت بعداً در پاییز شود

⬛️

فضانوردان ناسا برای نظارت و مانیتورینگ حوادث زمین از خانه موقتی خود در فضا کار می کنند

⬛️

در اوایل ماه جاری کسیدی تصویری از انفجار های ویرانگر بیروت لبنان  را به اشتراک گذاشت

⬛️

کسیدی در آپریل با دو تن از فضانوردان روسی وارد ایستگاه فضایی شد و تا ماه اکتبر سه نفری در مدار خواهند ماند

⬛️

با کمال تعجب اثرات آن از فضا قابل مشاهده است

کریس کاسیدی فضانورد ناسا در 21 آگوست تصاویری از صورتهای بزرگ

دود بر فراز کالیفرنیا که از ایستگاه فضایی بین المللی گرفته شده به اشتراک گذاشت

⬛️

دوران سخت آتش سوزی در کالیفرنیا نتیجه طوفان های غیر معمول پر از صاعقه می باشد که در حین موج گرمای رکورد داررخ می دهند

⬛️

دولت ایالات متحده حتی قبل از این موج گرما نیز می دانسته که این یک فصل آتش فشرده خواهد بود

⬛️

پیش بینی سازمان آتش نشانی ایالتی کالفایر نرخ بارندگی کم را ذکر کرده بود  که منجر به خطر بالا در شمال کالیفرنیا می شود

به ویژه در اوت و سپتامبر

و باد می تواند سبب تحریک خطر آتش سوزی در قسمت جنوبی ایالت بعداً در پاییز شود

⬛️

فضانوردان ناسا برای نظارت و مانیتورینگ حوادث زمین از خانه موقتی خود در فضا استفاده می شوند

⬛️

در اوایل ماه جاری کسیدی تصویری از بیروت لبنانن از انفجار های ویرانگر را به اشتراک گذاشت

⬛️

کسیدی در آپریل با دو تن از فضانوردان روسی وارد ایستگاه فضایی شد و تا ماه اکتبر سه نفری در مدار خواهند ماند

 

 

 

code : 20m0824S65