OSD -->
اثرات عدم رعایت اخلاق در فضای کسب ‌و کار بر عملکرد کارکنان
پنجشنبه 12 فروردين 1400 ساعت 15:14

تأثیر بر عملکرد کارکنان

عدم رعایت اصول اخلاقی تأثیری منفی بر عملکرد کارکنان دارد.

در برخی از موارد، کارکنان چنان درگیر پیشی‌گرفتن و درآمدزایی هستند که از دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها غافل می‌شوند.

این امر می‌تواند سبب کاغذبازی زاید بیشتر و خطاهایی همراه با بی‌دقتی و نیاز به تکمیل مجدد کارها شود. علاوه بر این، کارکنانی که احساس می‌کنند با عملکردی اخلاق‌مدارانه و پیروی از قوانین، کار آنها در کسب‌وکار به نحو مناسبی پیش نمی‌رود، برخی ‌اوقات احساس بی انگیزگی می‌کنند که این موضوع اغلب منجر به کاهش کارایی عملکرد آنها می‌شود.

 

روابط کارکنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد

 

هنگامی که نحوه رفتار مدیر یا رئیس یک کسب‌وکار نشان‌دهنده‌ی عدم رعایت اصول رفتاری اخلاقی باشد، احترام کارکنان خود را از دست می‌دهد.

داشتن یک کسب‌وکار موفق بدون داشتن رهبران مورد احترام بسیار دشوار است.

همچنین عدم رعایت اصول رفتاری اخلاقی می‌تواند باعث ایجاد تنش در میان کارکنان شود، به‌طوری که برخی از کارکنان نسبت به اشخاصی که از قوانین پیروی نمی‌کنند و با این وجود باز هم موفق به پیشی‌گرفتن در کارها می‌شوند، کینهتوزی خواهند کرد.

علاوه بر این، رفتارهای غیراخلاقی در محیط کار می‌تواند به‌نحوی بالقوه منجر به از میان رفتن اعتماد در میان کارکنان شود که بروز چنین حالتی برای کسب‌وکاری که متکی به وجود همکاری و حس جمعی است مخرب و آسیب ‌رسان است.

 

code : 21m0401D72